โรงเรียนวัดบ้านลำ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ตามวิถีพอเพียง
โครงงานการปลูกมะนาวในวง (ม.3) (อ่าน 218) 05 ก.ย. 59
โครงงานข้าวตูเบญจรส (ม.2) (อ่าน 236) 05 ก.ย. 59
โครงงานมะนาวดองไม่ลองไม่รู้ (ม.1) (อ่าน 532) 05 ก.ย. 59
โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า (ป.6) (อ่าน 338) 05 ก.ย. 59
โครงงานงานสร้างสรรค์งานกระดาษ (ป.5) (อ่าน 407) 05 ก.ย. 59
โครงงานดอกไม้จากถุงนม (ป.4) (อ่าน 670) 05 ก.ย. 59
โครงงานผักสวนครัวปลอดสารพิษ (ป.3) (อ่าน 403) 05 ก.ย. 59
โครงงานเด็กดีมีเงินออม (ป.2) (อ่าน 474) 05 ก.ย. 59
โครงงานทำดีได้ดาว (ป.1) (อ่าน 437) 05 ก.ย. 59
โครงงานปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติก (อ.1-อ.2) (อ่าน 2117) 05 ก.ย. 59