ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดบ้านลำ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา เข้าชมอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,20:23   อ่าน 32 ครั้ง