ภาพกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในเยาวชน
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย 2 มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในเยาวชน 
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,10:47   อ่าน 193 ครั้ง