ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน
โรงเรียนวัดบ้านลำจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน Love Reading For Fun Camp บ้านลำรักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,14:01   อ่าน 47 ครั้ง