ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดบ้านลำจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พระอภัยมณี มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ จัดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,13:25   อ่าน 154 ครั้ง