ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี
โรงเรียนวัดบ้านลำเข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 และบริเวณโถง ชั้น 1-4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยโรงเรียนวัดบ้านลำได้จัดแสดงผลงานการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูอนุวัฒน์ อังศิริ สาธิตการสอนเพื่อยกระดับความสามรถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และเด็กหญิงชยาภรณ์ ปรีรัตน์ เข้าร่วมประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติในหลวง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,00:05   อ่าน 159 ครั้ง