ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
โรงเรียนวัดบ้านลำ นำนักเรียนประธานสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาสภานักเรียน โดยใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา


โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,22:47   อ่าน 290 ครั้ง