ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ
จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2562,11:58   อ่าน 26 ครั้ง