ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลำ ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
6
8 14
1
ป.2
6
4 10
1
ป.3
3
3 6
1
ป.4
6
2 8
1
ป.5
2
1 3
1
ป.6
6
4 10
1
รวมประถม
28
21 49
6
ม.1
8
2 10
1
ม.2
4
6 10
1
ม.3
5
4 9
1
รวมมัธยมต้น
17
12 29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39 93
11
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562