ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 59 ถึง 09 พ.ค. 59 ปิดเรียน

ร.ร.วัดบ้านลำ